Tagged: halifeliğin kaldırılması

0

Türkiye’yi Laikleştiren Kanunlar

“Halife” sözü, Arapçadır. Halife’nin sözlük anlamı, “halef ” kelimesinden gelip arka arkaya gelen sözcüğünün karşılığıdır ve devlet başkanı için kullanılır. Hilâfet ise, “birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından...