Tagged: genctarihciler

1

Sacoğulları (Saciler) Hanedanı

Sâciler veya Sâcoğulları Hanedanı, Azerbaycan’da hüküm sürmüş bir devlettir. Sâcoğulları, yani Saciler hanedanı, kuzeybatı İran’daki bir halife hükümdar soyu idi. Bu aile, kültürel olarak Araplaşmış ve Abbasi hizmetindeki Soğdlar boyundan bir komutan olan Ebu’s-Sâc...

Karesioğulları Beyliği Hakkında 0

Karesioğulları Beyliği Hakkında

Tarih 2. sınıfta Ezgi Tuna arkadaşım ile birlikte hazırlamış ve sunmuş olduğumuz Karesi oğulları veyahut Karası, Karasi, Karasıoğulları olarak geçen Balıkesir ve civarında kurulmuş, Türk denizcilik tarihinin başlangıcında önemli yeri olan bir beyliktir Karesi...