Tagged: faşizm nedir

Faşizm’in İdeoloji ve Amaçları 0

Faşizm’in İdeoloji ve Amaçları

Lider ilkesi: Bu ilkeye göre toplumsal yaşamın tüm alanlarını kapsayan bir tek ideoloji bağlayıcı olarak ilan edilir. Gerek devlet gerekse de yönetim dünya görüşüne göre ve lider ilkesine göre örgütlenir ve belirlenir. Aynı şekilde...