Osmanlı İmparatorluğunda Ulema

Bu dönemin Osmanlı Tarih Semineri ödevim Osmanlı İmparatorluğunda Ulema konusuydu. Bu konuda yapmış olduğum çalışmayı bitirmiş bulunmaktayım. Öncelikle kullandığım kaynakları belirteyim.

Kaynakça

 1. ERGÜN Mustafa, “Türk Eğitim Tarihi: İslâmiyetten sonraki Türk eğitim tarihi.”, Bakılma tarihi: 10.02.2010 http://www.egitim.aku.edu.tr/tet02.htm
 2. GÖKBİLGİN Tayyib, “Ulema Mad.”, İslam Ansiklopedisi C. III,
 3. HALAÇOĞLU Yusuf, 14. ve 17. yy’da Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı, TTK Yayınları, Ankara 1991.
 4. İHSANOĞLU Ekmeleddin, KAÇAR Mustafa, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Klasik Bilim Geleneğinin TarihçesiGenel Türk Tarihi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
 5. İPŞİRLİ Mehmet, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999.
 6. KAHYA Esin, “On Beşinci Yüzyılda Osmanlılarda Bilimsel Faaliyetlerin Kısa Bir DeğerlendirilmesiErciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi S. 14, Erciyes Üniversitesi Matbaası, Kayseri 2003.
 7. UNAN Fahri,”Osmanlı Medrese Uleması: İlim Anlayışı ve İlmî Verim”, Türkler Ansiklopedisi C. XI, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002.
 8. UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Büyük Osmanlı Tarihi C.I, TTK Yayınları, Ankara.
 9. UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Büyük Osmanlı Tarihi C.II, TTK Yayınları, Ankara.
 10. UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988.
 11. YURDAYDIN Hüseyin G., “Düşünce ve Bilim Tarihi (1600-1839)Türkiye Tarihi 3, Cem Yayınevi, İstanbul 2008.

Ve şimdi gelelim son noktaya ödevin içeriğini tamamen burda yayınlamayacağım. Kullanan insanlardan bir teşekkür bile almış değilim o yüzden yine zahmet edip indirsinler diyorum. Buyrun indirin. Office 2007 olması gereklidir. Tekrardan hatırlatayım.

Konu başlıkları ise şu şekildedir.

Giriş
Medreseler ve Kuruluşu

Ulema Sınıfının Oluşumu ve Hiyerarşik Yapısı

 • Şeyhülislamlık
 • Kazaskerlik
 • Kadı
 • Müderrislik

Ulemada Bozulma ve Islahat Çalışmaları

Sonuç

Umarım faydalı olur…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir