Neden Ülkelerin Tek Borsası Var?

Piyasalar alıcı ve satıcıların arz ve talep döngüsü etrafında; belirli kurallar çerçevesinde karşı karşıya geldikleri yerlerdir. Liberal ekonomiler esas olarak kişisel mülkiyete dayanır. Serbest piyasa ekonomisi uygulayan devletler bunu anayasaları ile güvence altına alırlar. Sistemi serbest piyasa ekonomisine dayanan bütün devletlerde piyasa bulunmaktadır. Piyasalar bu evrede can simidi vazifesi görmektedirler. Piyasaların olmadığı bir sistemde liberal ekonomiden bahsedilmez.

Borsa alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldikleri belirli kurallara tabi olan organize piyasalardır . Aynı kurallara sahip olunsa da işleyiş bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Bunun içinde temelde yatırım yapacağımız piyasaların özelliklerini iyi bilmemiz gerekmektedir. Kıstas olarak işlem saatleri ve yatırımcıların hangi saatlerde alım satım yaptıkları irdelenmeli ve analize tabi tutulmalıdır.

Birlik sağlanması açısından aynı tür işlemlerin yapıldığı piyasalarda esas olan tek bir merkezden işlem yapılıyor olmasıdır. Yani aynı nitelikte başka bir birimin bulunmamasıdır.

Bu da işlemlerin birliği açısından elzem bir durumdur. Neden olarak işlemlerin tek bir noktada odak olarak merkeze alınması ve birlik beraberlikle yeknesaklık sağlanarak hem ülke açısından hem de yatırım açısından hayati bir faktör olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir. Mesela menkul kıymet piyasaları örneklem olarak verebiliriz.

Alım ve satım

Fiyatları değişiminde temel olarak alım satımın toplam tutarı büyük bir etkendir. Yani bir maldan 1 lot almakla 10000lot almak arasında malın fiyatında büyük bir değişim gözlenir. İşlemimizi alım yönünde yapacak olursak eğer, yüklü alımlarda bu malın fiyatında pozitif dalgalanmalara sebep olur. Bir de bu hissenin piyasada işlem gören lot miktarı az ise hissenin fiyatı anormal biçimde artacaktır.

Yıkıcı Etkiler

Bunu satım olarak değerlendirecek olursak eğer o zaman bütün negatif unsurlarla mücadele etmemiz gerekecek. Her şeyin bir kabus gibi çöktüğü anda fiyatlar tepetaklak olur ve şirketin iflas aşamasına bile geldiği söylenir. Fiyatların değişiminde temel etken olarak alım satım miktarını ele almakla beraber arz ve talep dengesinin kaybedilmesinin de bunda büyük bir payı bulunmaktadır. Liberal ekonomilerde kişisel mülkiyet hakkı tanıdığından vatandaşlarının birikimlerinin limit gözetmeksizin en iyi şekilde değerlendirilmesi için gerekli olan bütün tedbirleri alır. Buda devletin temel görevlerinden birisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir