Tarih

Karesioğulları Beyliği Hakkında

a) Karesi Beyliği Menşei Hakkında
Karesi Beyliğinin menşei hakkında Osmanlı Tarihi kaynakları dâhil olmak üzere pek fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Tokat’ta bulunan iki mezar taşına bakılarak beyliğin Melik Danişmend Gazi sülalesinden geldiği birçok tarihçi tarafından kabul edilmektedir1. Ayrıca Karesi Bey’in Selçuklu Sultanı II. Mesud’un nökerlerinden2 olduğu ve fethettiği Balıkesir ve civarında beyliğini kurarak bağımsız hareket etmeye başladığı bilinmektedir.

b) Karesi Adı
Beyliğin adının Karesi (ﻗﺮﻩﳻ ) yahut Karası (ﻗﺮاﳻ) mı olduğu, bu ismin de Karaizi (ﻗﺮﻩاﻳﺬى ) mi ya da Kara İsa ( ﻗﺮﻩﻋﻴ ﳻ ) mı kelimelerinin yumuşaması ile oluştuğu hâlâ tartışma konusudur. Bu konuda birçok tarihçi görüş bildirmekle birlikte isim üzerine filolojik bir araştırma yapılmadan Karası adının bir Türkmen beyinin adı olarak kabul edildiği görülmektedir.

 

Tamamını Görüntülemek İçin Tıklayınız.

Yorum Yok

    Bir Cevap Yazın