Kategoriler
Woocommerce

Woocommerce – Gönderim Adresine Telefon Numarası Ekleme

Merhaba, aşağıdaki fonksiyon yardımı ile woocommerce ile yaptığınız projelerinizde gönderim (shipping) alanına opsiyonel bir telefon numarası ekleyebilirsiniz. Daha önce yapmış olduğum bir projede ihtiyacım olmuştu.

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields', 'woo_shipping_phone_checkout' );
 
function woo_shipping_phone_checkout( $fields ) {
  $fields['shipping']['shipping_phone'] = array(
   'label' => 'Telefon',
   'required' => false, // true yaparsanız zorunlu olur
   'class' => array('form-row-wide'),
   'priority' => 25,
  );
  return $fields;
}
 
add_action( 'woocommerce_admin_order_data_after_shipping_address', 'woo_shipping_phone_checkout_display' );
 
function woo_shipping_phone_checkout_display( $order ){
  echo '<p><b>Telefon No:</b> ' .get_post_meta($order->get_id(), '_shipping_phone', true).'</p>';
}